Home
Geschiedenis
Contact
Statuten
Ledenvergadering
 Cursus aanbod
Basiscursus
Herhalings lessen
AED Training
EHBO bij Kinderen
Jeugd EHBO
Lid worden
Interessante links
Sponsoring

 BASISCURSUS EHBO

 Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.
Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.

  

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsels en tand door de lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftiging
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Uiteraard leert u ook reanimeren en omgaan met de AED. De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.

Verlenging diploma

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet.
Bevoegde beoordelaars zijn:

 1. Instructeurs Eerste Hulp (cq kaderinstructeurs) die tevens NRR- erkend
  reanimatieinstructeur zijn, dan wel
 2. Instructeurs Eerste Hulp/ kaderinstructeurs in gezamenlijkheid met een NRR- erkende reanimatieinstructeur

Extra te behalen modules

Wie zijn kennis van eerste hulp wil uitbreiden kan doorgaan met de modules, Eerste Hulp aan kinderen,  Eerste Hulp bij wandelletsels, Eerste Hulp bij Sport, Eerste Hulp bij verdrinking en onderkoeling. 

De basiscursus EHBO wordt alleen gegeven bij voldoende deelnemers

Info en opgave: coördinator onderwijs  Ehboonderwijs@ehboaduard.nl

 

 

Wilt u ons sponsoren, dan kan dat ook doormiddel van online bestellingen via Sponsorkliks.

Het kost u niets extra en wij krijgen commissie, op de door u aangekochte producten.  Klik op onderstaande link  om via sponsorkliks te kopen bij uw favoriete webwinkel en de ehbo vereniging in Aduard te steunen.

      http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4551