Home
Geschiedenis
Contact
Statuten
Ledenvergadering
 Cursus aanbod
Lid worden
Interessante links
Sponsoring

 

Gegevens Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Aduard

Opgericht in die tijd onder de naam en leiding van het RODE KRUIS in 1961

Na 11 jaar is het initiatief genomen om een zelfstandige vereniging te worden met een eigen reglement en statuten op 29 november 1972 bij de notaris vastgelegd.

Vanaf 1961 was de                             voorzitter:                 Dhr. Joh. Van der Sluis.
Latere bestuursleden vanaf 1970       secretaris:                 Mevr. R Datema- Doornbos 
                                                           penningmeester:       Mevr. A. Dijkstra- Nieboer

Wij werden bij het hoofdbestuur ingeschreven onder;
                             Afd. E.H.B.O. afd. Aduard Code nr. Gr 61

Wij kregen jaarlijks als subsidie volgens raadsbesluit van 25/08/1971 f.100,- wat eerst naar het Rode Kruis ging en later rechtstreeks naar de E.H.B.O.

Onze kader instructrice was Mevr. J.Z. Rietema uit Ulrum.

1 Oktober 1977 Koninklijk bezoek Koningin Juliana bezoekt provincie Groningen.
Zij verbleef lange tijd in Aduard. De verenigingen presenteerden zich allemaal met een stand op het Kaakheem. Het was feest in Aduard. Zij maakte met de commissaris van de koningin Mr. Toxopeus een rijtoer door het dorp.
Koningin Juliana was beschermvrouwe van de E.H.B.O. Ze bestede veel aandacht aan de stand van de E.H.B.O. Wij hadden met name de beademingpop liggen e.d.

In 2000 organiseerden wij met de brandweer en ambulance een grootscheepse oefening bij het magazijn van V en D met een grote botsing, en bij Wegenbouw Dijkstra een bedrijfsongeval samen met ongeveer 20 lotussen.

Verder hebben wij veel kleinere oefeningen met de brandweer en ambulance  georganiseerd, en deden mee aan diverse wedstrijden met de omliggende verenigingen in de regio.
Een maal was het in 1976 zo dat wij naar Rotterdam mochten om het district Groningen te vertegenwoordigen, na de voorwedstrijden van de Kring en van het district te hebben gewonnen. Hier hebben we helaas niet gewonnen. De poedelprijs was voor ons, maar dat is ook leuk hadden we tenminste een aandenken.

Al diverse jaren wordt er op de scholen jeugd e.h.b.o gegeven in Aduard en den Horn.

Door de jaren heen zijn diverse mensen voorzitter geweest. o.a. J.Hummel, A. van der Ploeg, R. Datema- Doornbos , S. Cruiming , J. Ketelaar en A.C.Keijser.

Sinds de jaarvergadering van 2017 is dhr. M. Mostert de voorzitter.

De kaderinstructeur is T. Hiemstra